פעילויות קבועות 30

כל יום שלישי בין השעות 12:15-13:00
קבוצה קטנה - קשר משפחתי
עם קורל ואורית