פעילויות קבועות 27

כל יום רביעי בין השעות 8:30-9:45
מדיטציה
עם הללי