פעילויות קבועות 33

כל יום רביעי השני והרביעי בחודש בשעה 11:45
נקודת מבט
עם תמי