פעילויות קבועות 18

כל יום רביעי בין השעות 12:30-13:15
התעמלות
עם דרורה