פעילויות קבועות 19

כל יום חמישי בין השעות 8:15-9:00
התעמלות
עם דרורה