פעילויות קבועות 25

כל יום חמישי בין השעות 11:15-12:00
חוג התעמלות
עם שירן יגודה