פעילויות קבועות 7

כל יום חמישי בין השעות 8:20-9:15
טאי צ'י
עם אברהם ארצי