פעילויות קבועות 15

כל יום חמישי בין 10:00-11:00
חוג אנגלית
עם סוזן פורטר