פעילויות קבועות 11

כל יום רביעי בין השעות 8:45-9:45
טאי צ'י
חולון
עם דורון