פעילויות קבועות 15

כל יום חמישי בין השעות 10:00-11:00
חברותא
חברותא עם אהד