פעילויות קבועות 8

כל יום שלישי בין השעות 9:00-10:00
קבוצת איכות חיים
עם מיכל