פעילויות קבועות 8

כל יום שלישי בין השעות 9:00-10:00
קבוצת תיאטרון
עם מיכל