פעילויות קבועות 9

כל יום שלישי בין השעות 11:00-12:00
קבוצת חברותא
עם אוהד