פעילויות קבועות 11

כל יום שלישי בין השעות 9:00-10:00
חוג אנגלית
חדר מספר 4
עם דוד אפל