פעילויות קבועות 17

כל יום חמישי בין השעות 9:00-12:00
שיעורי מחשב פרטניים