פעילויות קבועות 18

כל יום חמישי בשעה 9:00
קפה, מאפה ועיתון של בוקר