פעילויות קבועות 12

כל יום שלישי בשעה 12:00
ארוחת צהריים משותפת