פעילויות קבועות 13

כל יום שלישי בשעה 12:00
ארוחת צהריים משותפת