פעילויות קבועות 16

כל יום רביעי בין השעות 10:45-12:00
כשצלילים ומילים פוגשות משמעות
עם איתמר