פעילויות קבועות 17

כל יום רביעי בין השעות 10:30-11:45
כשצלילים ומילים פוגשות משמעות
עם איתמר