פעילויות קבועות 17

כל יום רביעי בין השעות 10:50-12:00
לגעת בחומר
עם טלי