פעילויות קבועות 18

כל יום רביעי בין השעות 11:00-11:45
קבוצת מוסיקה
עם שריתה