פעילויות קבועות 6

כל יום שני בין השעות 10:00-11:00
קבוצה פתוח
עם מרלן או הרכזות