פעילויות קבועות 5

כל יום שני בין השעות 9:00-10:00
קבוצה פתוח
עם מרלן או הרכזות