פעילויות קבועות 6

כל יום שני בין השעות 9:00-10:00
קבוצה פתוח
עם מרלן או הרכזות