פעילויות קבועות 13

כל יום שלישי בין השעות 11:00-12:00
נפש בריאה בגוף בריא
עם טלי