פעילויות קבועות 10

כל יום שלישי בין השעות 11:00-12:00
נפש בריאה בגוף בריא
עם טלי