פעילויות קבועות 1

כל יום ראשון בין השעות 9:00-10:00
עברית שפה יפה
עם לאה שמעוני