פעילויות קבועות 2

כל יום ראשון בין השעות 9:00-10:00
עברית שפה יפה
עם לאה שמעוני