פעילויות קבועות 2

כל יום ראשון בין השעות 11:15-12:00
אימון המוח
עם לאה שמעוני