פעילויות קבועות 17

כל יום רביעי בין השעות 9:00-10:00
משחקי חברה ומשחקי קופסא