פעילויות קבועות 23

כל יום חמישי בין השעות 9:00-10:00
אימון המוח
עם לאה שמעוני