פעילויות קבועות 22

כל יום חמישי בין השעות 11:15-12:00
חוג מנדלות
חוג ציירי מנדלות ואומנות עם ענת סטרול