פעילויות קבועות 7

כל יום שני בין השעות 12:00-13:00
חוג ציור
עמך חולון
עם המורה שי להב