פעילויות קבועות 10

כל יום שלישי בשעה 12:30
חוג ציור
עמך חולון
עם המורה רבקה קורן