פעילויות קבועות 4

כל יום שני בין השעות 9:00-10:00
חוג יוגה א'
עמך חולון
עם המורה רחל פורת