פעילויות קבועות 5

כל יום שני בין השעות 10:00-11:00
חוג יוגה ב'
עמך חולון
עם המורה רחל פורת