פעילויות קבועות 11

כל יום שלישי בין השעות 11:15-12:00
אימון מוח
עם לאה שמעוני