פעילויות קבועות 13

כל יום שלישי בין השעות 10:00-11:00
אימון מוח
עם לאה שמעוני