פעילויות קבועות 6

כל יום שני בין השעות 11:00-12:00
חוג אנגלית א'
עמך חולון
עם אמיליה שור