פעילויות קבועות 7

כל יום שלישי בין השעות 09:00-10:00
חוג התעמלות לגיל הזהב א'
עמך חולון
עם המורה רחל פורת