פעילויות קבועות 1

כל יום ראשון, שלישי, רביעי וחמישי בין השעות 08:00-16:00
קפה עמך