פעילויות קבועות 8

כל יום שני בין השעות 15:00-16:15
קבוצת לוחמים
בהנחיית אורי