פעילויות קבועות 8

כל יום שלישי בין השעות 10:00-11:00
חוג התעמלות לגיל הזהב ב'
עמך חולון
עם המורה רחל פורת