פעילויות קבועות 13

כל יום רביעי בין השעות 16:30-17:30
קבוצת בין ערביים
עמך חולון
עם לירון, נויה ושגיב