פעילויות קבועות 1

כל יום ראשון בין השעות 9:00-9:45
טאי צ'י
בנחיית יובל שלו