פעילויות קבועות 10

כל יום שלישי בשעה 10:00-11:00
ריקודי עם
בהנחיית שירן יגודה