פעילויות קבועות 12

כל יום שלישי בשעה 10:00-11:00
ריקודי עם
בהנחיית שירן יגודה