פעילויות קבועות 5

כל יום שני בין השעות 10:00-11:00
"אנו רוצים לשיר"
עם ורה קלינג.