פעילויות קבועות 4

כל יום ראשון בין השעות 11:15-12:00
צרפתית
מועדון "עמך" באר שבע
בהנחיית ד״ר סטפניה ברצלר לא יתקיים במהלך חודש אוגוסט