פעילויות קבועות 5

כל יום ראשון בין 11:10-11:55
התעמלות בונה עצם
בהנחיית אדה פייביש