פעילויות קבועות 5

כל יום ראשון בין השעות 12:00-13:00
טאי צ'י
בהנחיית דורון לביא