פעילויות קבועות 7

כל יום שני בין השעות 8:30-9:30
מוסיקה
בהנחיית פנחס אופק