About

AMCHA - what does it mean? 

חגיגות עצמאות במועדון עמך רמת גן

ביום רביעי 25/4 ציינו במועדון רמת-גן את יום העצמאות השבעים למדינת ישראל במסיבה חגיגית ומרגשת. למסיבה הגיעו אורחים מקסימים עובדי אוניברסיטת בר-אילן מהיחידה לתכניות ייעודיות, שרקדו ושמחו עם החברים, הביאו כיבוד וחילקו פרחים לניצולי שואה. הילה איתן הזמרת והמפעילה האהובה שרה והרקידה את כולם. 

נצטט מאיחוליה המרגשים של חברת המועדון לידה שוסט: "שנחתור ליחסים טובים עם שכנינו, שתהיה הבנה ואחווה ביננו, חזק אותנו אלי שבמרומים, שמור על חיילינו בלילות ובימים, שלח רפואה שלמה לכל החולים, תמלא את ליבנו במעשים טובים, שנראה את העם שמח וצוהל ויבוא השלום על כל עם ישראל". אמן! 

ניצולי שואה מעמך רמת-גן - חוגגים בר ובת מצווה בכותל

ביום חמישי 26/4/18 ארגנו עיריית רמת גן יחד עם הקרן למורשת הכותל והמשרד לשיווין חברתי חגיגת בר ובת מצווה לניצולי השואה בכותל.

באירוע השתתפו ניצולי שואה מהעיר אשר לא זכו לחגוג את הגיעם לגיל מצוות בשל מאורעות השואה, ביניהם מספר חברים ממועדון עמך רמת-גן.

את בני המצווה הנרגשים ליוו תלמידי שכבת כתה ז' בבי"ס "עליות", בשיתוף פעולה מקסים בין האגף לשירותים חברתיים ואגף החינוך. ההיכרות בין ניצולי השואה לתלמידים נרקמה בתקופה האחרונה במפגשים מיוחדים בהם התלמידים התוועדו לסיפורם.