אתר וואלה- סיפורי האהבה של ניצולי השואה

אתר וואלה- סיפורי האהבה של ניצולי השואה פורסם 15-4-15
amca in media