"זוכרים ושרים" בז'רר בכר, ירושלים

החלק של מרטין אורבך בין 51:00 – 58:50

החלק של איטה בן חיים, מטופלת בעמך בין 1.20-1.31

amca in media