"מגיל שמונה אני לבד, פה הרגשתי משפחה, הרגשתי שייכת"

חברי מועדון עמך פתח תקווה מספרים על המועדון
amca in media