אולפן פתוח, ערוץ הכנסת

יו"ר הוועד המנהל, אריה ברנע ודר ודר' ג'יזל סיקוביץ, פסיכולוגית בכירה בעמך ירושלים
amca in media