שוברים כלים, ערוץ הכנסת

ראיון עם פנינה קציר, חברת מועדון עמך ירושלים ונכדתה יעל
amca in media