משואה לתקומה

מורים מתעדים את סיפורי הניצולים

מיזם מיוחד:מורים מתעדים את סיפוריהם של ניצולי השואה בנתניה, המיזם נעשה בשיתוך עמך נתניה ומוזיאון נתניה

amca in media