הקשבה כטיפול

הקשבה כטיפול להפחתת כאב פיסי בגופם המבוגר

כתבה שנכתבה על ידי זהר גל פונדק- מטפלת ותיקה של עמך. הכתבה התפרסמה בעיתון של בית חולים קפלן. 

amca in media