עמך רמת גן מציינים את יום השואה הבינלאומי

ציון יום השואה הבינלאומי במועדון ר"ג

עצרת האו"ם בחרה ביום ה-27 לינואר כתאריך זיכרון בין לאומי להנצחת קורבנות השואה, משום שזהו יום כניסת הצבא האדום אל אושוויץ, המחנה המסמל יותר מכל את הניסיון להשמדה טוטאלית של העם היהודי. משמעותה של החלטה זו היא כי השפעת השואה לא פחתה ולא התעמעמה עם השנים, שכן העולם עדיין מחפש את הדרך להגיע לכך שהשמדת עם לא תוכל להתרחש שוב.

בשבוע שעבר צוין יום השואה הבינלאומי במועדון עמך ר"ג. היום נפתח כשנציג מחברי המועדון הדליק נר לזכרם של קורבנות השואה. בהמשך מתנדב יקר בשם יוסי המי, קצין משטרה מהמכללה הלאומית לשוטרים, העביר הרצאה מעניינת ומעשירה בנושא "לחימה יהודית בזמן מלחמת העולם השנייה", תוך מתן דגש על נשים שלחמו. לאחר מכן, חבר מועדון זוהר ליכטנשטיין ניגן באקורדיון שירים ביידיש ובעברית, שירים אשר עוררו בקרב החברים תחושות של בית ושל לחימה וגבורה. ובנוסף, חוג אקטואליה בהנחייתה של המתנדבת היקרה טובה חוכמה היה בסימן יום השואה הבינלאומי ועסק בנושא גילויי הכחשת השואה בעולם כיום, ממה הם נובעים וכיצד ניתן למנוע גילויים אלו.

זו הפעם הראשונה שאנו מציינים את יום השואה הבינלאומי במרחב המועדון עצמו, שכן בשנים קודמות התכבדנו להגיע לאירועים חיצוניים. כך, נוצר במועדון מבנה חדש וייחודי שעורר תחושות של יחד ושייכות. במהלך היום החברים ביטאו את תחושותיהם, חלקו זיכרונות עבר ונוצר מרחב של שיח וחשיבה משותפת סביב יום זה.

new