יום עיון באוניברסיטת בן גוריון

    עמך
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
המרכז הרב תחומי לחקר הזקנה

המרכז הבין-לאומי לאריכות ימים – ישראל (ILC-Global Alliance, Israel)

 

מזמינים ליום העיון השנתי בנושא:

חידושים ואתגרים בגרונטולוגיה וגריאטריה: השפעות מאוחרות של השואה בראי המחקר ובשדה הטיפולי

יום העיון מוקדש לזכרה של ד"ר ג'ודי ברנשטיין, שהקדישה את עבודתה לשיפור תקשורת רופא-חולה

 

09:00 - הרשמה, התכנסות וכיבוד קל

09:30 - ברכות
פרופ' שרה כרמל
– ראש המרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ונשיאת המרכז הבינלאומי לאריכות ימים- סניף ישראל (ILC-Global Alliance)
פרופ' צבי הכהן – רקטור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' יעקב הנקין – סגן דיקן להוראה וחינוך רפואי, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גב' רותם שטרית – מנהלת סניף 'עמך' בבאר-שבע והדרום

הענקת פרס ע"ש ג'ודי ברנשטיין ז"ל לסטודנטים מצטיינים בתקשורת: גליה חדד ואורי טולצ'ינסקי

מושב ראשון: השפעות מאוחרות של השואה בראי המחקר

יו"ר מושב: פרופ' יעקב בכנר - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

10:30      פרופ' עמית שרירא - אוניברסיטת בר-אילן
               האם טראומת השואה משפיעה על הזדקנות הדור השני

11:00      פרופ' נורם אורורק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
               Autobiographical memory and recall of traumatic early life experiences

11:30      פרופ' ליטל קינן-בוקר – אוניברסיטת חיפה ומשרד הבריאות
               תחלואה גופנית ארוכת טווח בשורדי שואה בישראל

12:00-12:30   ארוחת צהרים קלה

מושב שני: השפעות מאוחרות של השואה בשדה הטיפולי

יו"ר מושב: ד"ר מרטין אורבך - "עמך" ישראל

12:30       ד"ר דורון שגיא -  "עמך" ואוניברסיטת בן גורון בנגב
                מודל גרו-פסיכוסוציאלי להערכה וטיפול כוללני בניצולי שואה במסגרת עמך באר-שבע  

13:00      ד"ר מרטין אורבך - "עמך" ישראל
               התמודדות עם שאלות קיומיות בטיפול נפשי עם ניצולי שואה זקנים מאוד 

13:30     גב' סיון בן ארי -  "עמך" ת"א וגוש דן                                                                            
              קרם הגנה מאושוויץ - תחושות של חיות ומוות במרחב הטיפולי במפגשים עם ניצולת שואה

 

14:00-15:00 דיון פתוח וסיכום יום העיון

יום העיון יתקיים ביום רביעי,  19/4/2017, כג ניסן, תשע"ז

באולם גולדמן בפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע

להרשמה, ללא תשלום, יש לשלוח מייל לכתובת shiranof@post.bgu.ac.il  בציון מספר המשתתפים.

new